Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
DSC_0141.jpg
1.ročník Memoriálu VHK
Dne 10. 5.2018 se naše družstvo zúčastnilo střelecké soutěže 1.ročníku Memoriálu VHK, na počest vojáků, kteří zahynuli při plnění úkolů. Střeleckou soutěž organizoval 102.pzpr ve střelbě z pistole CZ P 10 C, 3+10 na 25 m a útočné pušky BREN 2, 3+10 na 100 m. Nová útočná puška CZ BREN 2 (označovaná také jako CZ 806 BREN) od České zbrojovky navazuje na útočné pušky CZ 805 BREN zavedené v Armádě České republiky. Blíže viz http://www.armadninoviny.cz/cz-806-bren-nova-utocna-puska-z-ceske-republiky.html
Soutěž byla organizována ve 2 kategoriích a to 3 členná družstva profesionálních vojáků od útvarů AČR v počtu 17 družstev a družstev KVV Prostějov, KVV Holešov, družstva Vojenské policie a družstev pozvaných sponzorů.
Poněkud obtížnější pro družstva KVV Prostějov a Holešov i družstva sponzorů byla střelba z útočné pušky z důvodu, že jsme s ní stříleli poprvé. Shodli jsme se na tom, že pro nás střelba z BREN 2 s mechanickými mířidly je daleko náročnější než ze Sa -58. Patrně je to otázka zvyku.
Organizace a atmosféra soutěže skvělá, počasí a vojenský guláš výborné. V celkovém hodnocení v naší kategorii jsme získali 2.místo v sestavě František Chudý, Jaroslav Kovář a Jaroslav Ondrejčák za družstvem Vojenské policie. Na 3.místě se umístilo družstvo KVV Holešov v sestavě JUDr. Jozef Tóth, Dušan Hric a JUDr. Miroslav Hanáček.
Náš srdečný dík patří všem organizátorům a zejména pplk. ing.Pavlu Hriníkovi za pozvání a péči o nás i za možnost zastřílet si na nejnovějších zbraních AČR.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 75. číslo tohoto časopisu.
Dne 2.4.2018 jsme obdrželi smutnou zprávu o úmrtí čestného prezidenta KVV SR plk.v.v. Antona Múdreho. Poslední rozloučení proběhne v pátek dne 6.4.2018 ve 12:00 hod. na Starém městském hřbitově v Žilině.
Čest jeho památce !
2012-07-12 Žilina Júl 2012 KVV 049.jpg
Dne 26.3.2018 na své první výborové schůzi po výročním shromáždění KVV a v souladu se Stanovami, organizačním a jednacím řádem KVV Prostějov, z.s. byli zvoleni na další 2 roky do funkce předsedy KVV kolega ing. František Stavný a místopředsedy KVV kolega František Lejsek. Pracovní působnost členů výboru KVV Prostějov najdete v rubrice "Současnost - Stanovy KVV Prostějov, z.s., v části Organizační a jednací řád".
Oznamujeme všem, že dne 29.3.2018 zemřel po statečném boji se zákeřnou nemocí ve věku nedožitých 68 let, plk. Jaromír Čermák, bývalý předseda KVV Chrudim.
V rubrice "Poslední rozloučení" uveřejňujeme jeho parte.
Čest jeho památce.
Zde uvádíme "Zprávu výboru z výročního shromáždění KVV Prostějov, z.s.", kterou přednesl dne 17.3.2018 předseda KVV Prostějov plk.v.v. ing.František Stavný.
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z výročního shromáždění KVV v Prostějově.
Pietní akt u hrobu zakladatele výsadkových vojsk a prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni
Vážené kolegyně, kolegové,
dne 12. 3. 2018 se náš KVV spolu s ostatními kluby, zúčastnily pietního aktu u hrobu zakladatele výsadkového vojska v ČSR a také prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni. Pietní akt organizoval KVV Plzeň v čele s jeho předsedou kol. Ladislavem Slivou a 102.pzpr z Prostějova. KVV Plzeň i 102.pzpr ve svém názvu nesou jméno gen. Karla Palečka.
Pietního aktu se mimo plzeňského, zúčastnily KVV z Holešova, Olomouce, Chrudimi, H. Králové, Prahy, Liberce, Písku, Tábora, Jindřichova Hradce, Klatov; za náš klub se zúčastnil kol. František Chudý, Jaroslav Kovář, František Kroul a Miroslav Řepka. U hrobu gen. Palečka se shromáždili kolegové KVV a vojáci 102.pzpr, kde položili kytice. Na tomto místě promluvil a vyzvedl zásluhy osobnosti gen. Palečka předseda KVV Plzeň, kol. Ladislav Sliva.
V další části akce zorganizoval hostitelský klub Plzeň prohlídku rokycanského Muzea vojenské techniky. Zajímavým výkladem nám přiblížil ukončení II. světové války na demarkační čáře v Rokycanech, ředitel Muzea pan Koch. Příjemně nás také překvapil plzeňský klub pohoštěním v prostorách zařízení Muzea. Děkujeme.
kol. František Chudý

P.S. Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z této významné akce.
Fotografie Jardy Kováře ze společenského večera u příležitosti MDŽ můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu. Stačí jen na něj kliknout. Jao
DSC_9107.jpg
Společenský večer u příležitosti MDŽ
Dne 9.3.2018 výbor KVV Prostějov tradičně zorganizoval společenský večer u příležitosti MDŽ „U tří bříz“. V úvodu společenského večera předseda KVV ing. František Stavný poděkoval všem zúčastněným ženám, za jejich aktivitu a angažovanost v práci našeho KVV, za jejich velký podíl při vytváření rodinného zázemí a popřál jim mnoho štěstí, zdraví a pohody v rodinném životě. Předáním karafiátu všem zúčastněným ženám a slavnostním přípitkem byla ukončena oficiální část programu. V krásné a pohodové atmosféře proběhl celý večer za účasti více jak 60 účastníků, zpříjemněný hudební produkcí Karla Weisera z Hanušovic. Poděkování za organizaci krásného večera patří kolegům Hájkovi a Lejskovi a kolektivu „U tří bříz“ za kvalitní večeři a připravené příjemné prostředí.
O příjemné a pohodové atmosféře večera se můžete přesvědčit i na souboru fotografií Jardy Kováře, viz odkaz výše.
Jaroslav Ondrejčák
Fotografie Jaroslava Kováře z VČS KVV Bratislava 2018 najdete na níže uvedeném odkazu.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 1.číslo časopisu "Červené barety" OK KVV Bratislava.
DSC_8681.jpg
Dne 23.2.2018 zahájil náš klub plnění plánovaných akcí z plánu kulturní a sportovní činnosti. Svoji první již tradiční zabijačkou v restauraci U Tří bříz. Této, mezi členy oblíbené akce, se zúčastnilo 53 členů klubu. Můžeme konstatovat, že přes určité stížnosti z minulých ročníků se velmi pozitivně zvedla úroveň připravovaných pochutin. V průběhu akce kol. Lejsek seznámil přítomné s nejbližšími plánovanými akcemi, s potížemi při jejich organizování a zároveň všechny přítomné pozval na výroční zasedání KVV Prostějov dne 17.3.2018. Předseda našeho klubu kol. Stavný při této příležitosti popřál kol. Jugasovi k jeho životnímu jubileu přání dlouhých let, výsadkového zdraví a současně předal Laďovi malé pozornosti od klubu. Hudební produkce, která byla na vepřových hodech poprvé, podpořila velmi dobrou náladu a přítomní tanečními kreacemi mohli ulehčit od hojné konzumace kvalitní stravy. Jako tradičně musel náš předseda zábavu, která byla v plném proudu, ukončit. Přípravy této akce se odpovědně zhostili kolegové Lejsek a Hájek.
Fr.Lejsek.
V rubrice "Spolupráce s ostatními KVV v CR a SR" můžete zhlédnout 1.číslo časopisu OK KVV Banská Bystrica "Spravodajca".
Dne 26.2.2018 můžete zhlédnout anebo si stáhnout fotografie z akce "Vepřové hody" KVV Prostějov autora Jaroslava Kováře. Odkaz viz níže.
V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je editována publikace "50 let pod vrchlíky armádních sportovních padáků", jejímž autorem je Jiří Šafanda a kolektiv.
Tajemství fyzičky Mirka Řepky odhaleno…
Na den 8.2.2018 nás pozval kolega Mirek Řepka do svého tréninkového kempu. Sešli jsme se u konečné zastávky MHD č.4 v Domamyslicích v sestavě Mirek Řepka, Jarda Kovář, Jarda Ondrejčák, Ruda Zapletal a náš - snad budoucí, příznivec Mirek Pelíšek.
Po krátkém úvodu M. Řepky jsme vyrazili směr drůbežárna, Záhoří. Čerstvě napadaný sníh a čistý vzduch nám zpříjemnily úvodní kilometry. V průběhu pochodu J.Kovář vzpomínal v těchto místech na své dětství, kde trávil většinu svého volného času a kde vyváděli různé klukoviny.
S radostí jsme přivítali okamžik, kdy na Záhoří Ruda zavelel k občerstvení a vytáhl svoji pleskačku s výtečnou slivovicí. V pohodě jsme pak pokračovali nad Vinohrady, ke Chlumu a po zelené k Loupežníkovi dále k Plumlovské přehradě na další občerstvovací stanici v hospodě v Mostkovicích.
Nezbytný jeden grog nás náležitě občerstvil k závěrečné části pochodu. Že má Mirek tuto trasu nastudovanou a skutečně prochozenou svědčí i to, že se k němu postupně přidaly jako ke svému dobrému známému i dvě kočky (čtyřnohé) a dokonce jedna z nich ho doprovodila až do cíle na konečné 4. MHD v Domamyslicích.

Tréninková 12 km trasa nám uběhla rychle a v naprosté pohodě. Náš obdiv patří Mirkovi, který se ve svých 84 letech pravidelně vydává na svou tréninkovou trasu a jak naznačil bude rád, když opět postavíme nejstarší družstvo na XIV. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a X. ročník memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče.

Jsme přesvědčeni, že bude v září opět dobře připraven.
kolega Jaroslav Ondrejčák
IMG_20180208_144338.jpg
IMG_20180208_144426.jpg
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 74.číslo tohoto časopisu.

V rubrice "Poslední rozloučení" je obrazový záznam z poslední cesty našeho kolegy Viktora Jeremiáše dne 2.2.2018 v Prostějově. Dále oznámení o úmrtí plk. v.v. Ing. Mikuláše Effenbergera včetně kondolence předsedy KVV Prostějov, z.s., Ing. Františka Stavného.

V této rubrice uvádíme i para parte a oznámení OKVV Banská Bystrica k úmrtí plk.v.v., PaedDr. Jiřího Šťastného.

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout obrazovou reportáž Jaroslava Kováře z oslavy 95.výročí narození plk. v.v. Ing. Ivana Kutína, čestného předsedy KVV Jana Kubiše Brno.
Vážení kolegové,
dne 15.2.2018 od 19:00 hodin proběhne v Městském divadle v Prostějově divadelní představení "Cestou necestou" - účinkuje Miroslav Donutil. K dispozici je ještě několik volných lístků pro členy KVV Prostějov v ceně 150,- Kč na osobu. Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto představení přihlaste se u kolegy Hájka, telefon 723 241 432 do 11.2.2018.
Pozvánka - divadlo PV 2018.jpg
Pozvánka - zabíjačka 2018.jpg
Pozvánka - MDŽ 2018.jpg
V rubrice "Životní jubilea" jsou aktualizovány údaje pro rok 2018. V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" jsou aktualizovány termíny některých akcí.
DSC_8226_panorama.jpg
V rubrice "Fotogalerie" je umístěn soubor fotografií Jardy Kováře (viz odkaz: jardakov.zonerama.com) z této poslední úspěšné akce v roce 2017.
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je k dispozici elektronické číslo Zpravodaje č.73 KVV Prostějov, které vyšlo v těchto dnech a které bude v krátké době zasláno poštou našim odběratelům.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Padáček č.30" KVVV Praha a časopis "Červené barety" KVV Bratislava vydaný 29.11.2017.
V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" je editován "Kalendářní plán akcí KVV Prostějov, z.s. v roce 2018", jak byl schválen na jednání výboru KVV dne 26.10.2017.
Vážení kolegové,
dne 14.10.2017 se uskutečnil 23. ročník výstupu na vrchol Nízkych Tatier Slemä.
Účast byla vysoká cca 50-60 členů klubů výsadkových veteránů ze Slovenska a České republiky. Počasí vyšlo, bylo moc hezky a Tatry se nám odměnily krásnou scenérií. Za KVV Prostějov se turistické akce zúčastnili kolegové – Řepka, Troanská, Skrbková a kolega Struhár. Slavnostního aktu, položení věnců a kytic padlým výsadkářům a letcům se zúčastnil i velitel 5. pluku ŠU Slovenskej republiky a první náměstek vojenského přidělence Ruska na Slovensku. Akce se všem líbila a všichni přislíbili účast v roce 2018.
Zpracoval kol. Struhár.
PA070015.JPG
PA070017.JPG
IMG_20171014_134901 – kopie.jpg
IMG_20171014_124846.jpg
DSC_01.jpg
Vinobraní
Stejně jako každý rok se sjížděli do Dětkovic ke společenskému domu kolegyně a kolegové z našeho klubu k předposlední očekávané akci, kterou bylo tradiční Vinobraní. Organizačnímu týmu ve složení kol. Lejsek, Starý, Hýbl, Hudský, Chovanec, Jugas společně s manželkami organizačně zajistili a připravili hladký průběh této akce.
S pocitem uspokojení lze konstatovat, že jak připravený guláš, víno a v hojném počtu pochutiny, byly vysoké kvality a přispěly ke spokojenosti všech účastníků. Hudební produkce a zpěv jen podtrhly spokojenost všech.
Z pozvaných hostů nás navštívil nový vrchní praporčík 601. skss prap. Jan Ouřecký s manželkou.
Prezident klubu všechny přítomné přivítal, popřál jim hezkou zábavu a připomněl ještě poslední akci rok, kterou je Mikulášský večírek.
Nelze vynechat pochvalu úsilí ,,Dětkovické buňky" vedené kolegou Jindrou Starým, kteří v době, když jsme spokojeně opouštěli příjemné prostředí, nastoupili k zametení stop po naší činnosti. Poděkování patří všem organizátorům za jednu z pěkných akcí. Přítomno bylo celkem 62 kolegyň a kolegů. Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.

Franta Lejsek

Níže je uvedený odkaz na všechny fotografie z vinobraní, celkem 123 fotografií od Jaroslava Kováře.
V rubrice "Fotogalerie" je editován videozáznam z Youtube v délce 52 minut z 13.ročníku Memoriálu ZVV v Prostějově ve dnech 20.-22.9.2017 autora Jaroslava Aresty z KVV Prostějov.
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" je uveřejněn článek a fotografie z účasti našeho střeleckého družstva dne 7.10.2017 na 9. ročníku střelecké soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie Ljalkové“ a „Memoriálu padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“ tříčlenných družstev v Brně.
Po stopách zakladatelů výsadkového vojska – 70 let poté

PS Výsadkáři 8280 Mladá Boleslav pořádal 30. 9. 2017 pochod u příležitosti 70. výročí založení výsadkového vojska v Československu. Určeny byly čtyři trasy, dvě pěší a dvě cyklotrasy. Tři členové KVV Prostějov kol. Jindřich Starý jnr., Jozef Struhár a Jaroslav Kovář se zúčastnili delší cyklotrasy na 51 km. Start byl v Zákupech a trasa pokračovala po místech, jež po druhé světové válce sehrála důležitou roli ve výcviku výsadkářů. Za pěkného podzimního počasí jsme si užívali krásné krajiny a v pohodě dojeli do cíle na Borečku. Škoda, že se této pěkné akce zúčastnilo jen 41 účastníků.
kol. Jaroslav Kovář
P1040105.jpg
P1040110.jpg
P1040116.jpg
P1040122.jpg
P1040124.jpg
P1040131.jpg
P1040135.jpg
P1040127 (1).jpg
Vážené kolegyně, kolegové a soutěžící i všichni účastníci,
XIII. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty, IX. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče v areálu České parašutistické asociace na letišti v Prostějově, ve dnech 20. - 22. září 2017.
Zdárně jsme ukončili všechny akce spojené s těmito Memoriály, věnované 70. výročí vzniku výsadkových jednotek. Děkujeme všem členům org. týmu za perfektní přípravu a organizaci, soutěžícím za příkladnou reprezentaci svých klubů výsadkových veteránů. Zvláštní poděkování patří řediteli ČPA Mgr. Martinu Dlouhému a jeho zástupci Bc. Miloši Sklenkovi, veliteli 601. skss, plk. gšt. Ing. Davidu Frantovi, M.S., veliteli 102. pzpr, pplk. Ing. Pavlu Hriníkovi i veliteli POŠ, pplk. MUDr. Vladimíru Uherkovi za organizační i materiální pomoc. Důležité je poděkovat všem našim sponzorům, zejména Krajskému úřadu Olomouckého kraje, zastoupeném hejtmanem Ladislavem Oklešťkem i Statutárnímu městu Prostějov, zastoupeném náměstky primátorky Ing. Zdeňkem Fišerem a Bc. Pavlem Smetanou i exprimátorem kol. Mirkem Pišťákem za finanční podporu akce, bez které by se nemohlo provést 40 tandemových seskoků s kamerou a 8 vyhlídkových letů za plného obsazení letounu L-410, i ostatních finančně náročných částí sportovního klání. Děkujeme za účast hostům, prezidentu prezidia KVV SR plk. v. v. Ing. Jozefu Tučekovi, bývalým velitelům VÚ 8280, plk. v.v. Ing. Jiřímu Hudskému, plk. gšt. Ing. Luďku Skácelovi, plk. gšt. v z. Ing. Josefu Trojanovi, expředsedům KVV Prostějov, kol.Miroslavu Řepkovi, Jindřichu Starému sen. i Jindřichu Čtverákovi. Poděkování patří i zúčatněným předsedům KVV SR, kol. Miroslavu Pivoluskovi, Vladimíru Kavickému a Ivanu Hulínovi, předsedům KVV z ČR, kol. Ladislavu Slivovi, Pavlu Valentovi, Jaromíru Čermákovi, Dušanu Hricovi, Josefu Krausemu, Jaromíru Forštovi.
Byli jsme velice rádi za přítomnost všech členů z klubů ze SR i ČR. Během tří dnů se ukázalo, že patříme stále k sobě a utvrdila se naše soudržnost, kamarádství a přátelství.
Podle propozic to byla soutěž tříčlenných družstev a na základě dosažených výsledků zvítězilo družstvo KVV Prostějov ve složení: kol. Jaromír Spáčil, Jaroslav Kovář a Stanislav Lánský. Z toho důvodu proto došlo ke změně držitelů Putovních pohárů, které od loňského roku byly v držení KVV B. Bystrica. Putovní poháry předal předseda KVV B. Bystrica kol. Vladimír Kavický předsedovi KVV Prostějov kol. Františku Stavnému.
V soutěži jednotlivců musíme zmínit i absolutního vítěze. Toto umístění si zaslouženě odnesl kol. Jaroslav Kovář z KVV Prostějov. Zvláštní zajímavostí sportovního klání byla účast nejstaršího družstva (234 let) z KVV Prostějov, kde soutěžili nejstarší účastníci kol. Miroslav Řepka (83), kol. Jindřich Starý sen. (80) a kol. Jaroslav Ondrejčák (71).
Ředitel Memoriálů a soutěže: Mgr. Martin Dlouhý
Org. ředitel: Ing. František Stavný
Hl. rozhodčí: František Chudý.
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.


Výběr z fotografií Jaroslava Kováře najdete rovněž v rubrice "Fotogalerie" na našich webových stránkách.
Pamětní foto.jpg
Za krásného podzimního rána, se na vojenské střelnici Lomy u Kunžaku na Jindřichohradecku, setkala družstva střelců reprezentující různé složky branných organizací a také vojáků AČR. Střelecké kluby z posádek Praha, Havlíčkův Brod a Jindřichův Hradec, tak obnovily dříve tradičně pořádanou mezinárodní střeleckou soutěž o putovní pohár předsedy Svazu důstojníků a praporčíků v záloze Armády České republiky.
Střílelo se s nově zavedenými puškami Bren II a pistolemi vz. 75. Přesto, že většina střílejících, zejména starší generace, nové zbraně držela v ruce poprvé, bylo dosahováno dobrých výsledků. Také proto bylo velkým překvapením vítězství družstva Klubu výsadkových veteránů z Jindřichova Hradce. Všestranným logistickým zabezpečením soutěže a její organizací se potvrdila tradiční součinnost a spolupráce mezi klubem a 44. lehkým motorizovaným praporem, který je součástí 4. brigády rychlého nasazení. Brigáda v minulosti tuto soutěž vzorně podporovala. Vždyť právě ukončený letošní ročník obnovené soutěže, byl již v pořadí jejím XV. pokračováním.
Podnětem pro vznik prvního ročníku v roce 1999, bylo navázání spolupráce mezi velitelstvím 4. brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě a Svazem důstojníků a praporčíků v záloze AČR v Praze.
Přes řadu obtíží způsobených redislokačními a reorganizačními změnami v AČR, se letos ujal organizace soutěže Klub výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka působící při 44. lehkém motorizovaném praporu, ve spolupráci se Svazem důstojníků a parporčíků v záloze AČR.
Obě organizace společně požádaly velení AČR a 4. brn o možnost obnovení soutěže.Výsledkem bylo dnešní její provedení. Zároveň se stalo základem pro její další úspěšné pokračování.

Kolega Petr Čejka
V rubrice"Poslední rozloučení" je editována smutná zpráva o úmrtí Jaroslava Rosinského z KVV Banská Bystrica. Čest jeho památce.
Pozvánka_vinobraní2017.jpg
Pro členy KVV Prostějov - v případě potřeby dalších informací (např. způsob a koordinace dopravy na akci) se obraťte na kolegu Michala Muchu, kontakt: mobil 777 290 112 nebo musak68@gmail.com
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Spravodajca č.3_2017 Oblastného KVV Banská Bystrica. Doporučujeme k přečtení. Ke dni 19.9.2017 je v této rubrice doplněn časopis "Padáček č.29_září 2017".
V rubrice "Fotogalerie" je obrazová reportáž Jardy Kováře z oslav 70.výročí vzniku výsadkových jednotek v Zákupech u České Lípy.
7236.jpg
ZÁKUPY 9.9.2017

Letošní rok oslav 70 let výsadkového vojska byl ne náhodou završen setkáním v místě zrodu první poválečné výsadkové jednotky čs. armády „ Pěšího praporu 71 čs. parašutistů“ v Zákupech.
Vhodně zvolená režie programu připomněla nejen nám veteránům, ale i početné občanské veřejnosti ze Zákup a okolí, počátky i další působnost výsadkových jednotek v Československé i České armádě. V nastoupeném šiku veteránů byly zastoupeny všechny generace oněch 70 let.
Od dnes ještě čilých 90letých příslušníků z let 1947 až po ty současné, symbolicky prezentované příslušníky 43.vpr z Chrudimi.
Přítomnost ministryně práce a sociálních věcí Mgr. M. Marksové a dalších hostí, čestná jednotka vojáků provázející vlajky ČR a SR, hymny obou zemí, předání Pamětních odznaků k 70. výročí výsadkových jednotek zástupcům měst Zákupy a Stráž pod Ralskem a také přítomným bývalým příslušníkům PP-71 a seskok výsadkářů byly nedílnou součástí programu. Vyhlášení historického rozkazu č.1/1947 tehdejšího velitele plk. Karla Palečka, jehož důstojný přednes provedl kol. J. Starý senior, patřil k vrcholům programu. Jeho odkaz se stal základní normou pro výchovu a výcvik vojáka odbornosti výsadkář a má svou aktuálnost dodnes.
Součástí setkání byly i pietní akty u výsadkových památníků v Zákupech a Stráži pod Ralskem, včetně prohlídky pamětních síní v obou městech věnujících se působení výsadkářů v těchto regionech.
Vzpomínkové akce v Prostějově, Chrudimi a nyní v Zákupech ukázaly, že oněch 70 let nás opravňuje k hrdosti. Slova výsadkové hymny „paradesantní jednotky meče armády hrot“ měly, mají a budou mít trvalou platnost.
KVVV plk. F. Mansfelda v Liberci děkuje všem, kteří jste naše pozvání do Zákup přijali a svojí účastí tak přispěli k důstojnému průběhu akce.
Zpracoval Jaroslav Chromek - předseda KVVV Liberec.

My jen dodáváme, že z našeho klubu se této významné akce zúčastnilo 26 členů KVV Prostějov, kteří spolu s kolegy KVV Olomouc a Holešov vyjádřili naprostou spokojenost s průběhem těchto oslav. Naše účast byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one